مهاجرت

همین حالا مشاوره تلفنی رایگان دریافت کنید

زمان پاسخگویی:
شنبه تا پنجشنبه 09:00 الی 19:00

(داخلی 2) 328 45 - 021
ویزای O-1 برای افراد با تواناییها و دست آوردهای فوق العاده

ویزای O-1 برای افراد با تواناییها و دست آوردهای فوق العاده

ویزای غیر مهاجرتی O-1 برای افرادی است که توانایی فوق العاده ای در علوم، هنر، آموزش، تجارت یا ورزش داشته یا سابقه موفقیت خارق العاده ای در صنعت فیلمبرداری یا تلویزیون دارند و در سطح ملی یا بین المللی شناخته شده هستند. طبقه بندی غیرمهاجرتی O معمولاً برای این افراد مورد استفاده قرار می گیرد:

  • O-1A: افرادی با توانایی فوق العاده در علوم، آموزش، تجارت یا ورزش (شامل هنر، تصاویر متحرک یا صنعت تلویزیون نمی شود).
  • O-1B: افرادی با توانایی فوق العاده در هنر یا موفقیت خارق العاده در صنعت فیلم سازی یا تلویزیون.
  • O-2: افرادی که یک هنرمند یا ورزشکار O-1 را به عنوان دستیار در یک رویداد یا اجرای خاص همراهی می کنند. و
  • O-3: افرادی که همسر یا فرزندان دارندگان ویزای O-1 و O-2 هستند.

شرایط عمومی ویزای O-1 آمریکا

برای اینکه واجد شرایط دریافت ویزای O-1 باشید، شما باید بتوانید نشان د هید که توانایی فوق العاده ای دارید که مورد تحسین ملی و بین المللی قرار گرفته است؛ و یا اینکه سابقه ای از موفقیت در زمینه های تصویرهای متحرک (صنعت فیلم) داشته باشید و برای ادامه کار در همان زمینه ای که توانایی فوق العاده دارید به طور موقت به ایالات متحده بیایید. توانایی فوق العاده در زمینه های علمی، آموزشی، تجارت و یا ورزشی به معنای سطح تخصصی است که نشان می دهد شما یکی از معدود افرادی هستید که به عنوان بهترین در این رشته شناخته می شوید. توانایی فوق العاده در زمینه هنر به معنای تمایز از سایرین است. این تمایز نشان دهنده ی موفقیت بالایی در عرصه هنر است. این سطح نشان دهنده ی درجه ای از مهارت است که از آنچه معمولاً مشاهده می شود بالاتر است. در این سطح، افراد معمولا به عنوان اشخاصی برجسته، مشهور، و پیشرو شناخته می شوند. برای اینکه واجد شرایط ویزای O-1 در صنعت فیلم یا تلویزیون باشید، باید موفقیت خارق العاده ای از خود نشان دهید. این درجه ای از مهارت و شناخت به طور قابل توجهی بالاتر از آنچه معمولاً مشاهده می شود است. در این سطح، شما باید زمینه فیلم و یا تلویزیون به عنوان شخصی برجسته، قابل توجه یا پیشرو شناخته شوید.

برای اینکه واجد شرایط دریافت ویزای O-2 باشید، کمکی که شما به عنوان دستیار ارائه می دهید باید 'بخشی جدایی ناپذیر' از عملکرد دارنده ویزای O-1A باشد و شما باید مهارت و تجربه مهمی برای ارائه به دارنده ویزای O-1 داشته باشید که ماهیت عمومی ندارند و نمی توانند به راحتی توسط یک فرد آمریکایی جایگزین شود. در صورتی که شما دارنده ویزای O-2 در صنعت فیلمبرداری یا تلویزیون هستید، شما باید مهارت و تجربه ای برای ارائه به دارنده ویزای O-1 داشته باشید که ماهیت عمومی ندارند و یا براساس یک سابقه قبلی از اهمیت بالایی برخوردار هستند یا با توجه به تولید یک برنامه ی خاص، که ممکن است بخشی از آن هم در داخل و هم در خارج از ایالات متحده انجام خواهد شد، مشارکت مداوم شما برای تکمیل موفقیت آمیز تولید ضروری است.

روند درخواست ویزای O-1 آمریکا

یک کارفرمای آمریکایی، یک نماینده آمریکایی و یا یک کارفرمای خارجی از طریق یک نماینده آمریکایی باید پرونده (فرم I-129، دادخواست مربوط به کارگر غیر مهاجر) را به همراه مدارک لازم طبق دستورالعمل فرم از طرف شما تشکیل دهد. کارفرما یا نماینده شما نمی توانند دادخواست را بیش از یک سال قبل از اینکه واقعاً به خدمات شما نیاز داشته باشند، تنظیم کنید. برای جلوگیری از تأخیر، کارفرما یا نماینده شما باید حداقل 45 روز قبل از تاریخ استخدام فرم I-129 شما را ثبت کند. علاوه بر فرم I-129، خواهان باید مدارک مستندی را که در زیر به آنها اشاره شده ارائه دهد:

مشاوره ویزای O-1 آمریکا

دادخواست دهنده باید یک نظر مشاوره کتبی از یک گروه (از جمله سازمان های کارگری) یا شخصی با تخصص در زمینه توانایی ذینفع ارائه دهد. اگر دادخواست O-1 برای فردی با موفقیت فوق العاده در فیلم یا تلویزیون باشد، مشاوره باید از سوی یک اتحادیه کارگری مناسب و یک سازمان مدیریتی با تخصص در زمینه توانایی ذینفع انجام شود.

هنگامی که یک مشاوره شامل برندهای رسمی و ثبت شده برای تأیید صحت سند باشد، خواهان باید نسخه حاوی این برند را بهمراه سایر مدارک دیگر به اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا (USCIS) ارائه دهند. کپی اسنادی که فاقد برند رسمی باشند، ممکن است سبب ایجاد تردید درمورد صحت سند شده و به تأخیر در پردازش منجر شود. به عنوان مثال، اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا (USCIS) ممکن است درخواست کند که خواهان نسخه اصلی سند را ارائه دهد. برای جلوگیری از تأخیر در پردازش، خواهان باید اطمینان حاصل کنند که نسخه مناسب را ارائه می دهد و برند و علامت رسمی یا سایر نشانه هایی که اصالت این برگه مشاوره را تضمین میکند خوانا هستند.  

موارد استثنا در مورد مشاوره ویزای O-1 آمریکا

اگر کارفرما یا نماینده شما بتواند نشان دهد که گروهی، از جمله یک سازمان کارگری برای ارائه برگه مشاوره وجود ندارد، آنگاه ما تصمیم خود را بر اساس شواهدی که در فرم I-129 ارائه داده شده، تنظیم می کنیم. اگر توانایی فوق العاده ای در زمینه هنر دارید و می خواهید مجدداً خدمات مشابه را طی دو سال از تاریخ مشاوره قبلی انجام دهید، ممکن است از مشاوره صرف نظر کنیم. کارفرما یا نماینده شما باید یک درخواست معافیت و یک نسخه از مشاوره قبلی با دادخواست را ارائه دهد.

قرارداد بین خواهان و ذینفع ویزای O-1 آمریکا

ارائه دهنده دادخواست (معمولا کارفرما) باید یک نسخه از هر قرارداد کتبی بین شما و خود و یا خلاصه ای از شرایط توافق نامه شفاهی را که تحت آن استخدام می شوید، ارائه دهد.
برنامه های سفر ویزای O-1 آمریکا

ارائه دهنده دادخواست باید توضیحی در مورد ماهیت وقایع یا فعالیت ها، تاریخ شروع و پایان رویدادها یا فعالیت ها و کپی از هرگونه برنامه سفر برای رویدادها یا فعالیت ها، در صورت وجود، ارائه دهد. ارائه دهنده دادخواست باید ثابت کند یک سری برنامه ها و رویدادهایی متناسب با زمینه ی توانایی فوق العاده شما در طول دوران اعتبار درخواست شده وجود دارد. این کار با ارائه برنامه سفری رویدادهایی که قرار است شما در آن ها شرکت کنید انجام می شود. 

نماینده ها (AGENTS) ویزای O-1 آمریکا

یک نماینده آمریکایی میتواند همان کارفرمای شما، نماینده شما و کارفرمای شما، یک فرد و یا یک نهاد مورد تایید کارفرمای شما باشد.

شواهدی مبنی بر صلاحیت ویزای O-1 آمریکا

ارائه دهنده ی دادخواست باید شواهدی ارائه دهد که توانایی فوق العاده شما در علوم، هنر، تجارت، آموزش یا ورزش یا موفقیت خارق العاده در صنعت فیلمبرداری را نشان دهد. سوابق باید حداقل شامل سه نوع اسناد مختلف مربوط به آنچه در آیین نامه ذکر شده، یا شواهد قابل مقایسه در شرایط خاص باشد. شواهد باید به طور کلی نشان دهد که شما از استانداردهای مربوطه برای طبقه بندی برخوردار هستید.

دوره اقامت / تمدید اقامت ویزای O-1 آمریکا

تمدید اقامت ویزای O-1 آمریکا
دوره اقامت ابتداییتمدید اقامت
حداکثر سه سالما مدت زمان لازم برای انجام رویداد یا فعالیت اولیه را تعیین خواهیم کرد. حداکثر زمان یک سال خواهد بود.

بعنوان یک غیر مهاجر در گروه O، این امکان وجود دارد که شما برای در طول زمان اعتبار دادخواست خود، بعلاوه ده روز قبل از شروع تاریخ اعتبار و ده روز بعد از انقضا تاریخ اعتبار در آمریکا پذیرش شوید. البته شما فقط مجاز به کار در طول مدت اعتبار دادخواست هستید.

تمدید اقامت ویزای O-1 آمریکا

اگر برای ادامه یا تکمیل همان رویداد یا فعالیت نیاز به تمدید اقامت خود دارید، کارفرما یا نماینده شما باید اسناد زیر را در اداره مهاجرت و شهروندی ایالات متحده (USCIS) ثبت کند:

  • فرم I-129، دادخواست برای کارگر غیر مهاجر؛
  • کپی فرم I-94، سوابق ورود و خروج؛ 
  • بیانیه ای که دلایل تمدید را توضیح می دهد.

برای کمک به پردازش درخواست شما، این بیانیه باید رویداد یا فعالیتی را که اساس تأیید اقامت شما بود را توصیف کند و تأیید کند که تمدید اقامت برای شما ضروری است تا بتوانید همان رویداد یا فعالیتی را که شرح داده شده ادامه داده یا کامل کنید. همسر و فرزندان شما باید فرم I-539، درخواست تمدید/ تغییر وضعیت غیر مهاجر را ارائه دهند و مدارک پشتیبانی را برای تمدید اقامت خود ارائه دهند.

خانواده دارندگان ویزا O-1 و O-2 آمریکا

اگر همسر و فرزندان زیر 21 سال شما را همراهی می کنند یا بعداً به شما ملحق می شوند، ممکن است واجد شرایط درخواست ویزای غیر مهاجرتی O-3 باشند، که در این صورت، دوره ی پذیرش و محدودیتهای اقامتی شما بر اقامت آنها نیز اعمال می شود. آنها اجازه ندارند تحت این طبقه بندی در ایالات متحده کار کنند، اما میتوانند در یک مطالعه تمام وقت یا نیمه وقت از طریق ویزای O-3 شرکت کنند.
تغییر کارفرمایان ویزای O-1 آمریکا

اگر در ایالات متحده غیر مهاجر O-1 هستید و می خواهید کارفرمای خود را تغییر دهید، کارفرمای جدید باید فرم I-129 را در دفتر اداره مهاجرت و شهروندی ایالات متحده (USCIS) که در لیست دستورالعمل فرم ذکر شده ثبت کند. اگر یک نماینده دادخواست اصلی شما را ارائه کرد، کارفرمای جدید شما باید دادخواست اصلاح شده ای را ارائه دهد که نشان می دهد کارفرمای جدید شماست و درخواست تمدید اقامت را دارد.

تغییر در مدارک شرایط و ضوابط استخدام ویزای O-1 آمریکا

اگر تغییر اساسی در مدارک استخدام داشته باشد، مواردی به غیر از اضافه کردن فعالیتهای اضافی یا مشاغل دیگری که نیاز به کسی با توانایی فوق العاده دارند، کارفرما یا نماینده شما باید فرم اصلاح شده I-129 را در مرکز خدماتی که در آن دادخواست اصلی تنظیم شده ارائه دهند.

ورزشکاران ویزای O-1 آمریکا

قوانین خاصی برای ورزشکاران حرفه ای O-1 وجود دارد. اگر از یک تیم به تیم دیگر معامله شوید، مجوز استخدام با تیم جدید به مدت 30 روز ادامه خواهد داشت و در این مدت کارفرمای جدید باید فرم جدید I-129 را ثبت کند. ثبت فرم جدید I-129 در این مدت 30 روز مجوز اشتغال شما را حداقل تا زمان رسیدگی به دادخواست شما تمدید می کند. اگر کارفرمای جدید در مدت 30 روز پس از انتقال شما فرم جدید I-129 را ثبت نکند، شما مجوز استخدام خود را از دست می دهید. اگر فرم جدید I-129 شما را رد کنیم، مجوز اشتغال خود را نیز از دست می دهید.

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

مهاجرت تحصیلی به آمریکا همراه با خانواده
مهاجرت تحصیلی به آمریکا همراه با خانواده

شما می توانید به همراه خانواده ی خود برای تحصیل به آمریکا بیایید، اما باید مقررات ضوابط خاصی را در نظر بگیرید و فرم های مربوط را تکمیل کنید. ...

بیشتر بخوانید
کار در حین تحصیل در آمریکا
کار در حین تحصیل در آمریکا

با برنامه ی work/study می توانید در حین تحصیل در امریکا کار کنید، و اگر دانشجوی مقطع ارشد باشید فرصت های شغلی بسیار خوبی خواهید داشت ...

بیشتر بخوانید
مسیر تحصیل دانشجویان بین المللی در آمریکا
مسیر تحصیل دانشجویان بین المللی در آمریکا

شروع تحصیل در آمریکا با اخذ پذیرش از دانشگاه ها آغاز می شود و با دریافت ویزای دانشجویی آمریکا،زندگی دانشجویی شما و رویای آمریکایی آغاز می شود ...

بیشتر بخوانید
ثبت درخواست مشاوره فوری - رایگان

اطلاعات زیر را با دقت پر نمایید: